Zakres prac

  • Ścieżki
  • Trawnik z rolki
  • Ukształtowanie terenu
  • Założenie nasadzeń
  • Kompleksowa realizacja
  • Zakładanie trawników
  • System nawadniania
  • Oświetlenie ogrodu